LVI-URAKOINTI

Talotekniikan merkitys rakennuksissa on kasvanut ja kasvaa edelleen vuosi vuodelta.

 

Taloteknisten järjestelmien rakentamisen vaatimukset ja projektinhallinnan haasteet ovat lisääntyneet. Olemme tottuneet urakoimaan niin teknisesti kuin projektinhallinnallisestikin vaativissa hankkeissa. Toteutuksen, projektinhallinnan, laaduntarkkailun sekä massalaskennan tueksi olemme ottaneet käyttöömme uusimpia digitaalisia työkaluja. 

Urakkamuotoina meille ovat tuttuja niin jaetut urakat kuin suorat urakatkin. Olemme toteuttaneet hankkeita myös uudemmilla urakkamuodoilla, kuten tavoitehintainen-, projektijohto- ja KVR-urakka. Tyypillisimpiä kohteitamme ovat liikerakennukset, toimistorakennukset, koulurakennukset, erilaiset teollisuuden tuotantorakennukset sekä sairaalarakennukset.

KATSO REFERENSSIMME